Nationell arbetsgrupp för handhavande av cancerläkemedel

Arbetsgruppen för handhavande av cancerläkemedel arbetar för att möta det ökade behovet av kompetens kring hantering och administrering av nya cancerläkemedel.

Arbetsgruppens huvudsakliga uppdrag är att med utgångspunkt från gällande direktiv och i samråd med berörda lärosäten utforma, genomföra, utveckla och säkerställa tillgång på utbildningsaktiviteter för säkert handhavande av cancerläkemedel för sjuksköterskor och andra berörda yrkesgrupper inom specialist och hemsjukvård. Både patientsäkerhet och arbetsmiljöaspekter ska beaktas.

I uppdraget ingår att

  • Fungera som expertråd för säkert handhavande av cancerläkemedel för RCC i samverkan
  • Bevaka kunskapsläget inom uppdraget och vid behov föreslå åtgärder till RCC i Samverkan
  • Samverka med de nationella vårdprogramsgrupperna inom cancerområdet, regimbiblioteket och NAC-gruppen vid behov
  • Att vara remissinstans för informationsmaterial rörande handhavande och administration av cancerläkemedel
  • Stötta regionalt arbete med säkert handhavande av cancerläkemedel utifrån det nationella arbetet.

Arbetsgrupp

Ordförande: Anki Delin Eriksson (RCC Väst)
Ulrika Landin (RCC Syd)
Carin Lundgren (RCC Mellansverige)
Marie Sodell (RCC Stockholm Gotland)
Ida Ekh (RCC Sydöst)
Representant från RCC Norr kommer senare.