Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för njurcancer

Nationella kvalitetsregistret för njurcancer omfattar alla patienter med nydiagnostiserad njurcancer. Data rörande diagnostik och primär behandling av tumörsjukdomen i olika stadier registreras. Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte.

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport njurcancer, INCA

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Du hittar alla rapporter på sidan Rapporter. 

Kvalitetsindikatorer 

Datauttag för kvalitetsindikatorerna gjordes 31 maj 2023. 

  • Medianväntetid från remiss till operation: 58 dagar, 2022
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 93 procent, 2022
  • Andel metastaserade patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 90 procent, 2022

Det nationella kvalitetsregistret för njurcancer startade 2005. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ansvarar för registret.