Styrgrupp för PenCBaSe

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande

Peter Kirrander

urolog, ordförande i styrgruppen för PenCBaSe

Universitetssjukhuset Örebro

Henrik Ugge

urolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Dominik Glombik

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Sinja Kristiansen

dermatolog

Skånes Universitetssjukhus Malmö

Axel Gerdtsson

urolog

Skånes universitetssjukhus Lund

Kimia Kohestani

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Jenny Magnusson

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Per Nordlund

urolog

Södersjukhuset Stockholm

Amir Sherif

urolog

Norrlands universitetssjukhus

Theodoros Psarias

urolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Sandra Irenaeus

verksamhetsutvecklare

RCC Mellansverige