Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Registret innefattar en anmälningsblankett där diagnos, tumörutbredning, tumörstadium och andra underliggande sjukdomar registreras. Utredningstider, samt bedömningsgrund och planerad behandling anges också här. I en behandlingsblankett rapporteras genomförd behandling, som sedan följs upp i en uppföljningsblankett. Här registreras också vårdtider och komplikationer under den första månaden efter ingrepp, samt tumörutbredning enligt PAD.

Årshjul (pdf, nytt fönster)

Inklusionskriterier

Inklusions- och exklusionskriterier (pdf, nytt fönster)

Manualer

Användarhandbok för inrapportörer i kvalitetsregister (pdf)

Registermanual (pdf, nytt fönster)

Manual 2b onkologiformulär (pdf, nytt fönster)

Flödesschema för formulären

Formulärflöde SweLiv 20200113.jpg

Formulär aktuella from 2020-01-01

Preanmälan (1a), version 2020-01-01 (pdf, nyttfönster)

Anmälan för tumör i lever (1b), version 2021-09-01 (pdf, nytt fönster)

Anmälan för tumör i gallblåsa och gallgång (1b), version 2021-09-01 (pdf, nytt fönster)

Anmälan för metastaser i lever (C78.7) (1b), version 2021-09-01 (pdf, nytt fönster)

Anmälan för benigna tillstånd i lever, gallblåsa och gallgång (1b), version 2021-09-01 (pdf, nytt fönster)

MDK (1c), version 2022-01-01 (pdf, nytt fönster)

Kirurgi/ablation (2a), version 2022-01-01 (pdf, nytt fönster)

Onkologi 2b (pdf, nytt fönster)

30 dagarsuppföljning (3a), version 2020-01-01 (pdf, nytt fönster)

PAD (3b), version 2020-01-01 (pdf, nytt fönster)

3-årsuppföljning (4a), version 2020-01-01 (pdf, nytt fönster)

Avliden (4b), version 2021-09-01 (pdf, nytt fönster)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning (Excel), version 2022-01-01

Bilaga 1 Mappningslogik (pdf)

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i kvalitetsregistret för cancer i lever och gallvägar, SweLiv (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Styrdokument

Styrdokument Svenskt kvalitetsregister för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa (SweLiv) 2019 (pdf)

Forskning

Pågående och avslutade forskningsprojekt (pdf)
Riktlinjer för forskning (pdf)
Publikationer från registret (pdf)

Tidigare version av manual tom 2019-12-31

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister (pdf) 
Registermanual kvalitetsregister lever, gallvägar och gallblåsa - Uppdaterad version 2019-03-06 (pdf)

Tidigare version av variabelbeskrivning tom 2019-12-31

Variabelbeskrivning (Excel)  
Variabelbeskrivning som sökbar webbsida

Tidigare versioner av formulär tom 2019-12-31

 1. Anmälan 2019 (pdf) - För patienter diagnostiserade från och med 2019-01-01
  Anmälan 2013 (pdf) - För patienter diagnostiserade från och med 2013-01-01
  Anmälan 2012 (pdf) - För patienter diagnostiserade från och med 2011-01-01
 2. A. Tumöringrepp (pdf) - För patienter diagnostiserade från och med 2013-01-01
 3. Komplikationsregistrering och PAD (pdf) - För patienter diagnostiserade från och med 2013-01-01
 4. Uppföljning/Kontroll 2 år efter behandling av primär malignitet (pdf)

Tidigare versioner av formulär (2014) inkl variabelnamn (annoterade)

 1. SweLiv - Formulär 1 (pdf) 
 2. SweLiv - Formulär 2A (pdf)
 3. SweLiv - Formulär 3 (pdf)
 4. SweLiv - Formulär 4 (pdf)

Tidigare versioner av formulär (2008) inkl variabelnamn (annoterade)

 1. NLGR - Formulär 1- 2008 (pdf)
 2. NLGR - Formulär 2 - 2008 (pdf)
 3. NLGR - Formulär 3 - 2008 (pdf)