Kalender


1
OKT
2021

Samverkan

Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer

Tid: 1 oktober 2021 - 10 november 2021
Plats: Distans

Nytt kurstillfälle startar 1 oktober.


21
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 21 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


27
OKT
2021

Samverkan

Lindring bortom boten

Tid: 27 oktober 2021
Plats: Online

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och för barn.


27
OKT
2021

Samverkan

Forum alkohol

Tid: 27 oktober 2021
Plats: Digitalt

Samtal om alkohol - med patienter med kurativ och kronisk cancer


28
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer

Tid: 28 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


28
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer

Tid: 28 oktober 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ äggstockscancer.


28
OKT
2021

Samverkan

Prospektiva randomiserade registerstudier – med exempel från hjärt-kärlforskning

Tid: 28 oktober 2021 15:30 - 16:30
Plats: Online


29
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS

Tid: 29 oktober 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ cancer i centrala nervsystemet (CNS).


1
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom

Tid: 1 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


3
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer

Tid: 3 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


9
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 9 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


10
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer

Tid: 10 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


10
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer

Tid: 10 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


11
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer

Tid: 11 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


12
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

Tid: 12 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


12
NOV
2021

Sydöst

Processmöte hudmelanom

Tid: 12 november 2021 09:00 - 12:00
Plats: Online


15
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer

Tid: 15 november 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ äggstockscancer.


15
NOV
2021

Sydöst

Referensgruppsmöte cervixcancerprevention (sjukvårdsregionalt)

Tid: 15 november 2021 13:00 - 16:00
Plats: Online


16
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS

Tid: 16 november 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ cancer i centrala nervsystemet (CNS).


17
NOV
2021

Samverkan

Kurs i basal gastroskopi och koloskopi

Tid: 17 november 2021
Plats: Göteborg

Det finns i Sverige ett ökande behov av hög kompetens inom gastrointestinal endoskopi. Därför arrangeras nu kurs i Basal gastroskopi och koloskopi i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst. Kursen riktar sig till blivande endoskoperande sköterskor och till ST-läkare i medicinsk gastroenterologi.


17
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer

Tid: 17 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


17
NOV
2021

Sydöst

Palliation sydöst 2021

Tid: 17 november 2021 14:00 - 16:00
Plats: Online


18
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 18 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


18
NOV
2021

Samverkan

Lindring bortom boten

Tid: 18 november 2021
Plats: Online

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och för barn.


18
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

Tid: 18 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


19
NOV
2021

Sydöst

Regionalt REK-möte ÖGI cancer

Tid: 19 november 2021 09:30 - 15:00
Plats: Hotell Högland, Nässjö


25
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer

Tid: 25 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


2
DEC
2021

Samverkan

Nationellt webbinarium om sexuell hälsa vid bäckencancer

Tid: 2 december 2021 13:00 - 16:15
Plats: Online

Sexuella behov försvinner inte för att man får en allvarlig sjukdom men både behov och förutsättningar kan förändras.


3
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

Tid: 3 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


3
DEC
2021

Sydöst

Regionmöte om hjärntumörer

Tid: 3 december 2021 09:30 - 15:00
Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta


7
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS

Tid: 7 december 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ cancer i centrala nervsystemet (CNS).


8
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer

Tid: 8 december 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ äggstockscancer.


9
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom

Tid: 9 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


14
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 14 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


14
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer

Tid: 14 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


17
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

Tid: 17 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).