Kalender

Sydöst
Regionalt möte om njurcancerprocessen
Tid: 30 mars 2023
Plats: RCC Sydösts lokal, Kungsgatan 23 i Linköping

Endast för medlemmar i processgruppen för njurcancer vid RCC Sydöst.

Samverkan
Webbinarium om långtidsuppföljning efter barncancer
Tid: 17 april 2023 14:00 - 15:30
Plats: Teams

RCC Syd bjuder in till ett webbinarium om det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer, som uppdaterats under senaste året. Vårdprogrammet inkluderar alla som fått cancerbehandling som barn och fram till 18 års ålder.

Samverkan
Webbinarium - datauttag i IPÖ prostatacancer och rapporter i NPCR:s primärregister på grupp – och kliniknivå.
Tid: 17 april 2023 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av rapporter i IPÖ prostatacancer och i NPCR:s primärregister. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tidpunkt fast vid två olika datum.

Samverkan
IPÖ-njurcancer för dig som är kontaktsjuksköterska
Tid: 25 april 2023 15:15 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till en utbildning inom Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer och PROM.

Sydöst
Utvecklingskraft cancer
Tid: 26 april 2023
Plats: Digitalt

Välkommen till 2023 års upplaga av Utvecklingskraft cancer! Du har möjlighet att delta hela dagen eller på utvalda delar av programmet.

Samverkan
Webbinarium - datauttag i IPÖ prostatacancer och rapporter i NPCR:s primärregister på grupp– och kliniknivå.
Tid: 26 april 2023 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av rapporter i IPÖ prostatacancer och i NPCR:s primärregister. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tidpunkt fast vid två olika datum.

Samverkan
Sjukvårdsregionalt möte för sjuksköterskor inom bröstcancervården
Tid: 28 april 2023
Plats: Hotell Högland, Nässjö

Sjukvårdsregionalt möte för sjuksköterskor inom bröstprocessen.

Samverkan
Digital cancerrehabilitering – möjligheter och utmaningar kring att dela program mellan regioner
Tid: 16 maj 2023
Plats: Distans

Save the date och anmäl dig redan nu! Mer utförligt program kommer inom kort.

Samverkan
Nationell nätverksträff kontaktsjuksköterskor huvud- och halscancer
Tid: 17 maj 2023 09:30 - 11:00
Plats: Online

Välkommen till en nationell nätverksträff för kontaktsjuksköterskor för huvud- halscancer.

Samverkan
RCC-dagarna 2023
Tid: 23 maj 2023 - 24 maj 2023
Plats: Uppsala Slott

RCC Mellansverige hälsar samtliga RCC-medarbetare varmt välkomna till Uppsala för 2023 års upplaga av RCC-dagarna. Vad är väl en konferens på Slottet?

Sydöst
Hudmelanom-möte Sydöst
Tid: 26 maj 2023 10:00 - 14:30
Plats: Hotell Rådmannen i Alvesta

Målgrupp: medlemmar i processgruppen för hudmelanom vid RCC Sydöst.

Sydöst
Tjock- och ändtarmscancer Sydöst
Tid: 31 maj 2023
Plats: Hotell Högland, Nässjö

Målgrupp: endast för medlemmar i processgruppen för tjock- och ändtarmscancer i sydöstra sjukvårdsregionen

Samverkan
IPÖ-njurcancer för dig som är kontaktsjuksköterska
Tid: 31 maj 2023 15:15 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till en utbildning inom Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer och PROM.

Samverkan
Fördjupningsutbildning för dysplasibarnmorskor
Tid: 2 juni 2023
Plats: Teams, webbinarium

Tanken med fördjupningsutbildningen är att ge djupare kunskaper som är användbara för dysplasibarnmorskor. Denna gång är vulvodyni och HPV i fokus.

Samverkan
IPÖ-njurcancer för dig som är kontaktsjuksköterska
Tid: 8 juni 2023 15:15 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till en utbildning inom Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer och PROM.