Min vårdplan cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare eller urinrör

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare eller urinrör innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med diagnosen.

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får informationen hen behöver och önskar.

Formulären i Min vårdplan är valbara. Det behöver finnas lokala rutiner för hur din verksamhet följer upp och använder patientens formulärsvar.

Erbjud patienten i första hand digitala Min vårdplan via 1177. Digitalt finns funktioner som att svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera. Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare eller urinrör i PDF-format här på sidan.

Den senaste versionen av Min vårdplan cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare eller urinrör publicerades 2024-06-11.

Förändringar i den nya versionen: 

  • Vårdplanen har fått nytt namn och kompletterats med information om cancer i njurbäcken, urinledare och urinrör. 
  • Diagnosspecifika texter mindre språkliga ändringar. 
  • Generella texter är utbytta till de senast uppdaterade versionerna och innehåller nya filmer om strålbehandling och mediyoga. 
  • Ny avsnittsrubrik som heter Läkemedelsbehandling, där alla läkemedelstexter ligger samlade. 
  • Ny modul: Hjälp oss att förbättra Min vårdplan, med en länk till utvärderingsenkät. 
  • Uppdaterade formulär med tydligare navigering och sidkommentarsmöjlighet, förtydligade flaggor under Händelser. 

Behandling

Fertilitet och cancerbehandling 

Målet med min behandling

Botande behandling av urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar

Bromsande och symtomlindrande behandling av urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar

Palliativ vård 

Operation

Levnadsvanor inför en operation

Förberedelser inför en operation i narkos

Så går det till att sövas

Ryggbedövning 

TUR-B – en del i din utredning och räcker ibland som behandling

Cystektomi – operation där bland annat urinblåsan tas bort

Biverkningar och komplikationer efter en cystektomi 

Urostomi – Brickeravledning

Kontinent kutan urinavledning, Koch – urinen samlas i en reservoar av tarm

Ortotopt blåssubstitut – ny blåsa skapas av tarm

Nefrouretärektomi – njuren, urinledaren och en bit av urinblåsan tas bort

Uretärresektion med reimplantation – delar av urinledaren och urinblåsan tas bort

Endoskopisk behandling – mindre operation med ett instrument genom urinröret

Biverkningar och komplikationer efter en operation 

Fysisk aktivitet efter en bukoperation

Så sätter du dig upp efter en operation i magen

Stomi

Förberedelser inför en stomioperation

Stomi på tunntarmen, ileostomi

Stomi på tjocktarmen, kolostomi

Vad händer efter stomioperationen?

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling mot cancer

Cytostatikabehandling 

Behandling mot illamående under cytostatikabehandling

Till dig som ska få läkemedelsbehandling på sjukhuset

Målriktad behandling 

Behandling med blodförtunnande läkemedel

Att ta sprutor själv

Behandling med kortison

Läkemedel mot smärta

Strålbehandling

Strålbehandling vid urinblåsecancer

Kombination av cytostatika och strålbehandling – kemoradioterapi

Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte

Annan behandling

Instillationsbehandling för cancer in situ i övre urinvägarna

Instillationsbehandling med cytostatika 

Instillationsbehandling med BCG 

Behandling av sviktande erektion

Behandling med vaginalstav

Infart

Central venkateter, CVK

Perifert inlagd central venkateter, Picc-line

Subkutan venport, SVP

Kateter

Kvarliggande kateter i urinblåsan

Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan

Tappningskateter eller engångskateter

Urinkateter från njuren genom huden – nefrostomi

Patientinformationen kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för urinblåsecancer, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare eller urinrör digitalt, via 1177.

Nationell arbetsgrupp

Ordförande

Jessica Svens

processledare, sjuksköterska kirurgi

Karolinska Universitetssjukhuset

 
Deltagare

Jannica Ståleborg

kontaktsjuksköterska

Region Gävleborg

 

Anna-Karin Berkien

kontaktsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

 

Ann-Catrin Nilsson

kontaktsjuksköterska

Region Västernorrland

 

Patientrepresentant

Carl-Henrik Sundin

Blåscancerförbundet

Mallar

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.