Nationella vårduppdrag analcancer

Knappt 200 patienter drabbas årligen av analcancer. Majoriteten får behandling i botande syfte med radiokemoterapi (samtidig strål- och läkemedelsbehandling). Runt 20 patienter per år opereras med så kallad salvagekirurgi. Dessa behandlingar koncentrerades 1 januari 2017 till fyra respektive två vårdenheter i landet.

Radiokemoterapi i botande syfte

Behandlingen kräver mycket hög kompetens för att vårdinsatserna före, under och efter den påfrestande behandlingen ska bli optimala.

Nationella vårdenheter

Akademiska sjukhuset
Norrlands Universitetssjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus

Kirurgisk behandling i botande syfte

Salvagekirurgi är aktuellt vid kvarvarande tumör eller vid återfall lokalt efter radiokemoterapi. 

Nationella vårdenheter

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus

Uppföljning

De nationella vårdenheterna har arbetat under 2017-2018 och redovisar de två åren i var sin rapport. Alla dokument är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Tvåårsuppföljning radiokemoterapi Akademiska sjukhuset

Tvåårsuppföljning radiokemoterapi Norrlands Universitetssjukhus

Tvåårsuppföljning radiokemoterapi och kirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tvåårsuppföljning radiokemoterapi och kirurgi Skånes Universitetssjukhus

En fyraårsuppföljning av verksamheterna under 2017 – 2020 har genomförts och redovisas i följande rapporter:

Fyraårsuppföljning radiokemoterapi Akademiska Sjukhuset

Fyraårsuppföljning radiokemoterapi Norrlands Universitetssjukhus

Fyraårsuppföljning radiokemoterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Fyraårsuppföljning radiokemoterapi och kirurgi Skånes Universitetssjukhus

Information till utredande och remitterande enheter

Pfd-dokumenten öppnas i nytt fönster.

Anmälan nationell MDK

Information och kontaktuppgifter

Dokument och länkar

Pfd-dokumenten öppnas i nytt fönster.

Sakkunniggruppens utlåtande

Remiss till landsting och regioner juni 2015

Remissvar och ansökningar

RCCs beslutsrekommendation feb 2016