MENY

Reviderade vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen (SVF) ses över under 2019 och uppdateras vid behov. Vid större ändringar skickas vårdförloppen på remiss.

Remissrunda för reviderade SVF

Den 15 september - 15 oktober är fyra reviderade standardiserade vårdförlopp på remiss. Remissrundan riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna.

Vårdprogram och vårdförlopp på remiss

Standardiserade vårdförlopp som har reviderats av arbetsgrupperna fastställs av RCC i samverkan och publiceras löpande här. Regionerna har inte i uppgift att införa förändringarna förrän under 2020.

Ändringar i kodningsvägledningen

Några fastställda ändringar i vårdförloppen kommer att medföra justeringar av kodningsvägledningen. De presenteras i dokumentet Kommande ändringar. Vid årsskiftet kommer de att föras in i gällande kodningsvägledningar.

Kommande ändringar i kodningsvägledingar (pdf, nytt fönster)


Faktaägare: Helena Brändström
Ansvarig redaktör: camilla.agdler@skl.se
Gemensam information uppdaterad: 25 november 2019