Forskning på Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

Här finns information om forskning med stöd av Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer, samt om hur du går tillväga för att begära ut data i forskningssyfte.

Ansök om datauttag

Forskningspublikationer

Publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter 2019-2020 

 • Early mortality after diagnosis of cancer of the head and neck - A population-based nationwide study 

  Charbél Talani Antti Mäkitie Martin Beran Erik Holmberg Göran Laurell ,
  PLoS One; 2019 Oct 2;14(10):e0223154.doi: 10.1371/ eCollection 2019. 
 • Return to work after oropharyngeal cancer treatment-Highlighting a growing working-age population. 
  Granström B, Tiblom Ehrsson Y, Holmberg E, Hammerlid E, Beran M, Tano K, Laurell G; 

  On behalf of the Swedish Head and Neck Cancer Register (SweHNCR).

  Head Neck. 2020 Aug;42(8):1893-1901. doi: 10.1002/hed.26123. Epub 2020 Feb 24. PMID: 32092226 

 • Health-related quality of life among tonsillar carcinoma patients in Sweden in relation to treatment and comparison with quality of life among the population. 
  Adnan A, Högmo A, Sjödin H, Gebre-Medhin M, Laurell G, Reizenstein J, Farnebo L, Norberg LS, Notstam I, Holmberg E, Cange HH, Hammerlid E; 

  On behalf of the Swedish Head and Neck Cancer Register (SweHNCR)

  Head Neck. 2020 May;42(5):860-872. doi: 10.1002/hed.26064. Epub 2020 Feb 10. PMID: 32040223 

 • Swedish national register multicenter study on Head and Neck Cancer of Unknown Primary: Prognostic factors and impact of treatment on survival

  On behalf of the Swedish Head and Necker Cancer Register (SweHNCR)

  Lars Axelsson MD PhD, Erik Holmberg PhD, Jan Nyman MD PhD, Anders Högmo MD PhD, Helena Sjödin MD, Maria Gebre-Medhin MD PhD, Mathias von Beckerath MD PhD, Thomas Ekberg MD PhD, Lovisa Farnebo MD PhD, Charbél Talani MD, Lena Norberg Spak MD PhD, Isak Notstam MD, Eva Hammerlid MD PhD

  International Archives of Otorhinolaryngology (IAO); published 2020-09-30 

Andra publikationer  

 • Huvud- och halscancer PREM-rapport MDK-år: 2018 Publicerad år 2020
 • The Swedish Head and Neck Cancer Register SweHNCR Presentation in English, 2020
 • Swedish National Register study on Head and Neck Cancer of Unknown Primary: 

  Impact of treatment

  Lars Axelsson, Erik Holmberg, Jan Nyman, Anders Högmo, Helena Sjödin, Maria Gebre-Medhin, Mathias von Beckerath, Thomas Ekberg, Lovisa Farnebo, Charbél Talani, Lena Spak Norberg, Isak Notstam, Eva Hammerlid. On behalf of the Swedish Head and Neck Cancer Register (Avhandling 2018) 

  Nationellt vårdprogram Huvud- och halscancer, Reviderat 2019 

  Human Papilloma virusvaccination of boys in the Swedish national vaccination programe, Folkhälsomyndigheten, Kunskapsunderlag 2017-07-02