Nationell kvalitetsregistergrupp prostatacancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Registerhållare

Elin Axén

registerhållare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ordförande

Vakant

Vice ordförande

Johan Styrke

urolog

Sundsvalls sjukhus

Ledamöter

Andreas Josefsson

processledare, urolog

Norrlands unviversitetssjukhus

 

Anna Kristiansen

onkolog, processledare

Karolinska Universitetssjukhuset

Camilla Thellenberg-Carlsson

onkolog, processledare

RCC Norr

Hampus Nugin

urolog, processledare,

RCC Mellansverige

Ingrida Verbiené

onkolog, processledare

RCC Mellansverige

Johan Stranne

urolog, docent i urologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Jon Kindblom

onkolog

RCC Väst

Kimia Kohestani

urolog, processledare

RCC Väst

Mats Andén

onkolog, processledare

RCC Sydöst

Olof Ståhl

onkolog, regional patientprocessledare prostatacancer

Skånes universitetssjukhus, Lund

Stefan Carlsson

processledare, urolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Thomas Jiborn

processledare, urolog,

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Patientföreträdare

Gert Malmberg

ledamot i styrelsen

Prostatacancerförbundet

 

Hans Joelsson

ledamot i styrelsen

Prostatacancerförbundet

Adjungerade

Eva Johansson

urolog,

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Fredrik Jäderling

radiolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Jonas Hugosson

urolog,

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Lotta Renström Koskela

urolog

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Magnus Törnblom

urolog

Visby lasarett

Marie Hjälm Eriksson

processledare, överläkare, onkolog

S:t Görans sjukhus, Stockholm

Ola Bratt

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Olof Akre

urolog,

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Per Fransson

universitetslektor, onkologisjuksköterska

Umeå universitet

Viktoria Gaspar

patolog

Helsingborgs lasarett

Stödjande RCC

Petrus Stenson

vårdprocesskoordinator

 

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Mellansverige

Anna Hedström

registerproduktägare

RCC Mellansverige

Marie Brus

registeradministratör

RCC Mellansverige

Lena Pettersson

registeradministratör

Maria Moutran

registerproduktägare

Anställd av NPCR

Christofer Lagerros

IT-utvecklare,

NPCR

 

Maria Nyberg

registersjuksköterska,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Nina Hageman

diagnoskoordinator, patientöversikt prostatacancer

RCC Stockholm Gotland