Nationell kvalitetsregistergrupp prostatacancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande

Pär Stattin

urolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Vice ordförande

Ingela Franck Lissbrant

onkolog,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ledamöter

Camilla Thellenberg

processledare, onkolog

Norrlands universitetssjukhus

 

David Robinsson

urolog, processledare

Region Jönköpings län

Hampus Nugin

urolog, processledare,

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Johan Stranne

docent i urologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Johan Styrke

projektledare OPT i Norr, urolog

Sundsvalls sjukhus

Jon Kindblom

regional processägare prostatacancer

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Maria Nyberg

sjuksköterska,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mats Andén

onkolog, processledare

Region Kalmar län

Olof Ståhl

onkolog, regional patientprocessledare prostata

Skånes universitetssjukhus, Lund

Stefan Carlsson

processledare, urolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Thomas Jiborn

processledare, urolog,

Skånes universitetssjukhus, Malmö

 

 

Patientföreträdare

Gert Malmberg

ledamot i styrelsen

Prostatacancerförbundet

 

Hans Joelsson

ledamot i styrelsen

Prostatacancerförbundet

Adjungerade

Eva Johansson

urolog,

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Fredrik Jäderling

radiolog

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Jonas Hugosson

urolog,

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Lotta Renström Koskela

urolog

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Magnus Törnblom

urolog

Visby lasarett

Marie Hjälm Eriksson

processledare, onkolog

S:t Görans sjukhus, Stockholm

Ola Bratt

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Olof Akre

urolog,

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Per Fransson

universitetslektor, onkologisjuksköterska

Umeå universitet

Stödjande RCC

Camilla Byström

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Mellansverige

Mats Lambe

professor/funktionschef

RCC Mellansverige

Anna Cedvall Gustafsson

registerproduktägare

RCC Mellansverige

Anna Hedström

registerproduktägare

RCC Mellansverige

Marie Brus

registeradministratör

RCC Mellansverige

Lena Pettersson

registeradminstratör

Anställd på NPCR

Christofer Lagerros

ePROM

NPCR