Nationell vårdprogramgrupp för peniscancer

Här listas medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen för peniscancer.

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Axel Gerdtsson

urolog

Skånes universitetssjukhus Lund

Ledamöter

Peter Kirrander

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Gediminas Baseckas

urolog

Skånes universitetssjukhus

Olof Ståhl

onkolog

Skånes universitetssjukhus, Lund

Johan Forsell

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Vakans

Fatou Hellman

onkolog

Södersjukhuset, Stockholm

Per Nordlund

urolog

Södersjukhuset Stockholm

Elisabeth Öfverholm

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jenny Magnusson

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Theodoros Psarias

urolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Vakans

Sinja Kristiansen

dermatolog

Skånes Universitetssjukhus Malmö

Kajsa Nilsson

sjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus Malmö

Sofia Fall

dermatolog

Universitetssjukhuset Örebro

Emelie Filipsson

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Patientföreträdare

Johan Hagander

patientrepresentant

 

Salvatore Marci

patientrepresentant

Adjungerade

Diane Grelaud

patolog

Skånes universitetssjukhus, Malmö

 

Luiza Dorofte

patolog

Universitetssjukhuset, Örebro

Elin Trägårdh

radiolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Håkan Geijer

radiolog

Universitetssjukhuset Örebro

Eliya Abedi

primärvårdsrepresentant

Stockholm

Dominik Glombik

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Håkan Brorson

plastikkirurg

Lunds universitets cancercentrum

Åsa Warnolf

urolog

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Anna-Karin Jakobsson

sjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus Malmö

Matilda Nederfeld

sjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Hanna Aggebrandt Söderberg

sjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus Malmö

Elisabeth Skeppner

kurator

Universitetssjukhuset, Örebro

Stödjande RCC

Petrus Stenson

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Erik Persson

statistiker

RCC Mellansverige