Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram skivepitelcancer

Det nationella vårdprogrammet för skivepitelcancer i huden (cSCC) beskriver alla patienter i olika skeden av sjukdomen.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram skivepitelcancer i huden, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCC:s Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst).

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje skivepitelcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Cancersjukdomar - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)