Goda exempel barncancer

Utifrån överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner bedriver RCC både nationella och sjukvårdsregionala förbättringsarbeten inom barncancerområdet i syfte att stärka vården för barn som har eller har haft cancer.

Goda exempel från sjukvårdsregionerna

Bild för Barnonkologihandboken finns nu i flera regioner

Väst

Barnonkologihandboken finns nu i flera regioner

Barnonkologihandboken har omarbetats till sju olika versioner för att användas i Västra Götalandsregionen, Halland, Jönköping och Karlstad.