Till regionspecifikt innehåll

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet minskar cancerrisken bland annat genom en fördelaktig reglering av könshormoner, insulin och inflammationsmarkörer. Fysisk aktivitet handlar både om att minska stillasittandet och att träna muskler och kondition. Kroppens funktioner och organ börjar fungera sämre redan efter 20 minuters stillasittande.

Att vara fysisk aktiv minskar risken för tjock- och ändtarmscancer, bröst- och livmoderkroppscancer, oavsett vikt.

Nästan en fjärdedel av alla 16-84 åringar är stillasittande mer än 10 timmar om dagen (Folkhälsomyndigheten 2022).

Generell rekommendation enligt EUs kodex mot cancer.

 

  • Studier visar att vara fysisk aktiv är fördelaktigt i samband med cancerbehandling och rehabilitering. Det har visat sig minska komplikationsrisker och förbättra utfall, samtidigt som det kan förbygga att annan sjukdom utvecklas.
  • Det finns även studier som visar på minskad risk för recidiv kopplat till bland annat bröstcancer.
  • Vid cancerbehandling och rehabilitering kan fysisk aktivitet fungera som behandling för fatigue, trög mage och ödem.

 

Filmer, utbildningar och annat material

kring fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och träning i nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Cancer, FYSS - Evidensbaserad kunskapsbas

Fysisk aktivitet och fysioterapi vid cancer, 1177 

Levla knuffar (film)

Levla stillasittande (film)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Arbetsgrupp för cancerprevention — Fysisk aktivitet

Cecilia Hultstrand

processledare prevention

RCC Norr

Cecilia Edström

hälsoutvecklare, sammankallande för fysisk aktivitet

Region Västerbotten

Maria Bjerstam

regional processledare prevention

RCC Syd

Kontakt

porträtt

Ellen Brynskog

utvecklingsledare

RCC Väst