Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram prostatacancer

Det nationella vårdprogrammet gäller för prostatacancer hos vuxna och riktar sig till alla som utreder och behandlar prostatacancer.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram prostatacancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Mellansverige.

Kortversion för allmänläkare

De delar i vårdprogrammet som särskilt berör primärvården har sammanfattats i en särskild version för allmänläkare, vilken du finner nedan.

Nationellt vårdprogram, kortversion allmänläkare (pdf, nytt fönster)

Nivåstrukturering

I vårdprogrammet anges också rekommendationer om nivåstrukturering som bygger på den nationella cancerstrategin och de regionala cancercentrumens ambition att koncentrera avancerad verksamhet i syfte att förbättra såväl vårdens kvalitet som förutsättningarna för forskning och utveckling.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionala behandlingsriktlinjer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer (bilaga till regionalt vp 2013)

Regional medicinsk riktlinje prostatacancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Cancersjukdomar - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)