Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Samtliga dokument nedan är pdf-filer och öppnas i nytt fönster:

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister

Manualer för registrering av anmälan och uppföljning:

Manual för inrapportör

Manual för registeradministratör

Mastocytos

Variabelbeskrivning:

MPN

Mastocytos

Inklusionskriterier - diagnosselektioner:

MPN

Mastocytos

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i kvalitetsregistret för blodcancer (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Formulär

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

MPN

  1. Anmälningsformulär
  2. Uppföljningsformulär

Mastocytos

  1. Anmälningsformulär
  2. Uppföljningsformulär