Nationell vårdprogramgrupp tjock- och ändtarmscancer

Ordförande

Bärbel Jung

kirurg

Universitetssjukhuset Linköping

 

 

Ledamöter

Andreas Söderström

kirurg

Sunderby sjukhus

 

Annika Sjövall

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Fredrik Hopfgarten

patientrepresentant

Jakob Eberhard

onkolog

Skånes Universitetssjukhus

Mats Persborn

kirurg

Region Jönköpings län

Mattias Prytz

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Richard Palmqvist

patolog

Norrlands universitetssjukhus

Susanne Ottosson

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Åsa Collin

kirurg

 

 

Stödjande RCC

porträtt

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan

RCC Norr