Press och information

Har du frågor om RCC Sydöst eller om olika kunskapsstöd inom cancervården? Kontakta oss gärna.

Har du frågor om Regionala cancercentrum i samverkan är du välkommen att kontakta Bo Alm, kommunikationsstrateg vid Sveriges Regioner och Landsting (SKR).

Kontakt:

Bo Alm

kommunikationsstrateg

Sveriges Kommuner och Regioner