Press och information

Har du frågor om RCC Sydöst eller om olika kunskapsstöd inom cancervården? Kontakta oss gärna.

Har du frågor om Regionala cancercentrum i samverkan är du välkommen att kontakta Lena Ivö, kommunikationsstrateg vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakt

Lena Ivö

nationell samordnare kommunikation

Sveriges Kommuner och Regioner