Support

RCC Väst - nationellt ansvarig

Anna Sandelin

utvecklingsledare

RCC Väst

Tai Wai Cheng

produktägare

RCC Väst

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

Jawad Shahin

PROM- PREM konstruktör, Regional INCA Support

RCC Väst

 

 

RCC Norr

Gunilla Andersson

registeradministratör

RCC Norr

 

 

RCC Stockholm Gotland

Annette Asterkvist

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

 

Charlotta Lönnqvist

sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

RCC Sydöst

Susanne Wahlin

registeradministratör

RCC Sydöst