Nationell kvalitetsregistergrupp bukspottkörtelcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret. Konstruktörsteam: RCC Väst

Ordförande

Bobby Tingstedt

Docent, överläkare

Kirurgkliniken Skånes Universitetssjukhus

Registerhållare

Bergthor Björnsson

överläkare

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Ledamöter

Britt-Marie Karlson

kirurg, med doktor, överläkare

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Thomas Gasslander

docent, överläkare

kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Anna Oksvold

kirurg, SFÖAK-representant

Falu lasarett

Bodil Andersson

forskningsansvarig

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Mikael Öman

docent, överläkare

Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Thomas Andersson

specialistsjuksköterska

kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sam Ghazi

patolog

Avd för patologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Poya Ghorbani

överläkare

Mottagning Övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset

Nils Elander

överläkare,

onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Johan Haux

överläkare onkologi

Skaraborgs sjukhus Skövde

Johanna Wennerblom

Överläkare, Med.Doktor

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Patientrepresentant

Eva Backman

PALEMA

 

 

Stödjande RCC

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

 

Anderz Johansson

produktägare

RCC Sydöst

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst

Ola Magnell

statistiker

RCC Sydöst