Aktiva överlämningar

Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika vårdgivare. För att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och närstående ska alla överlämningar vara ”aktiva”.

En aktiv överlämning innebär att den som har ansvar för patienten tar kontakt, muntligt och skriftligt, med nästa instans.

Den som aktivt har överlämnat en patient, har fortsatt ansvar till dess att mottagande instans bekräftat att kontakt tagits med patienten.

Mottagande instans kan finnas inom specialistvård, primärvård eller kommunal vård, exempelvis en ny namngiven kontaktsjuksköterska eller en rehabiliteringsansvarig.

Byte av ansvarig vårdgivare ska tydligt framgå i patientjournalen och i patientens Min vårdplan.