Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Manual

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister (pdf)
Manual myelomregistret, ver 2022-12-06 (pdf)

Patientinformation

Patientinformation biobank (pdf)

Variabelbeskrivning

Variabelförteckning (excel)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier (pdf)

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i kvalitetsregistret för blodcancer (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Formulär

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

  1. Anmälan 1 ver, 2021-05-03 (pdf) 
  2. Anmälan 2, ver 2021-04-27 (pdf)
  3. Uppföljning 1-års, ver 2021-04-27(pdf)

Dokument för IPÖ myelom

Manual och andra dokument för Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom hittar du här:

Individuell patientöversikt myelom