MENY

Nationellt vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom

Sarkom är ovanliga heterogena tumörer. Det nya vårdprogrammet avser patienter med muskulo-skeletala och subkutana sarkom. Det gäller inte misstänkta sarkom i buken, intrathorakalt, urogenitalt eller i öron-näsa-hals-regionen.

I vårdprogrammet sammanfattas när sarkom bör misstänkas och vilka remiss- och utredningsvägar som bör tas. Vårdprogrammet korrelerar mot det Standardiserat vårdförlopp som finns sedan april 2017.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

 

Stödjande RCC Är Regionalt cancercentrum syd.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo


Faktaägare: Emelie Styring
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 13 september 2019