Nationell kvalitetsregistergrupp matstrups- och magsäckscancer

Ordförande

Magnus Nilsson

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Registerhållare

Jan Johansson

registerhållare, kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Ledamöter

Alexandros Tsoposidis

Kirurg

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 

David Edholm

kirurg

Linköpings universitetssjukhus

Eva Szabo

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Fredrik Lindberg

kirurg

Norrlands universitetssjukhus

Ingvar Halldestam

kirurg

Linköpings Universitetssjukhus

Jakob Hedberg

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Ulrika Smedh

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Fysioterapi

Monika Fagevik Olsén

fysioterapeut

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

FoU

Mats Lindblad

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Kontaktsjuksköterska

Wenche Melander

Kontaktsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus, Lund

Länssjukhus

Helene Sedelius

Falu lasarett

Johan Haux

onkolog

Skaraborgs sjukhus Skövde

Rickard Johansson

Kirurg

Centrallasarettet, Växjö

Omvårdnad

Pernilla Lagergren

leg sjuksköterska, professor

Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Onkologi

David Borg

onkolog

Skånes universitetssjukhus

 

Signe Friesland

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Patologi

Björn Magnusson

patolog

Skånes universitetssjukhus, Lund

Patientrepresentant

Henrik Fors

patient- och närståenderepresentant

Representant SFÖAK

Magnus Nilsson

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Vårdprogram

Michael Hermansson

kirurg, ordförande vårdprogramgrupp

Skånes universitetssjukhus

Stödjande RCC

porträtt

Anna Stecksén

vårdutvecklare

RCC Norr

 

porträtt

Jenny Bellgran

registeradministratör

RCC Norr

porträtt

Birgitta Fransson

registeradministratör

porträtt

Erik Lindberg

statistiker, (föräldraledig)

RCC Norr

porträtt

Lena Nathanaelsson

statistiker

RCC Norr

porträtt

Johanna Carnerus

registerproduktägare

RCC Norr

porträtt

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

RCC Norr