Nationell vårdprogramgrupp myelom

Ordförande

Markus Hansson

hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Antonio Izarra Santamaria

hematolog

Norrlands Universitetssjukhus

 

Kristina Carlson

hematolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Johan Lund

Hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Cecilie Hveding Blimark

regional processledare myelom

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ronald Svensson

hematolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Stödjande RCC

Anna Genell

statistiker

RCC Väst

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst