Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister myeloproliferativa sjukdomar

Kvalitetsregistret inkluderar myeloproliferativa neoplasier diagnostiserade från 2008, ålder vid diagnos 18 eller äldre.

Kvalitetsindikatorer

  • Andel patienter registrerade i MPN-registret inom 12 månader: > 95 %.
  • Andel PV patienter som erhåller antitrombotisk behandling > 80 %
  • Andel högrisk PV patienter behandlade med cytoreduktion > 80 %
  • Andel högrisk ET patienter behandlade med cytoreduktion > 80 %
  • Andel patienter där histopatologisk undersökning på benmärg ligger till grund för diagnos > 90 %