Till regionspecifikt innehåll

Analcancer

Analcancer är en ovanlig sjukdom och utgör ungefär 1–2 procent av alla tumörer i mag-tarmkanalen. I Sverige drabbas omkring 150–170 personer per år och incidensen ökar svagt. Sjukdomen är vanligast i åldrarna 65–70 år och är vanligare hos kvinnor än hos män.

Den vanligaste typen av analcancer är skivepitelcancer, och det är endast denna form som omfattas av kvalitetsregister och vårdprogram.

En starkt bidragande orsak till skivepitelcancer i analregionen är HPV-infektion. Vaccination mot HPV ges till alla flickor i årskurs fem. Från hösten 2020 kommer även pojkar att vaccineras mot HPV.

Behandling i syfte att bota kan ges till cirka 80 procent av patienterna. Det innebär strålbehandling under drygt fem veckor och samtidig cytostatikabehandling.

Femårsöverlevnaden vid analcancer är omkring 70 procent. Överlevnaden är dock sämre hos män än hos kvinnor.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Samverkan
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional patientprocessledare

Anders Johnsson

regional processledare analcancer

Skånes universitetssjukhus, Lund