Forskningsregister för skelettmetastaser

Cancer kan sprida sig till skelettet i form av metastaser och mer än hälften av patienter med avancerad sjukdom får mer eller mindre allvarliga besvär av sina skelettmetastaser. Vanliga komplikationer av cancerns spridning till skelettet är framför allt smärta, frakturer och förlamning orsakad av kotmetastasers tryck på ryggmärgen. Vanliga behandlingsmetoder är strålbehandling, operation och cytostatika.

Syftet med forskningsregister för skelettmetastaser

Registret har som huvudsaklig målsättning att förbättra behandlingen av patienter med skelettmetastaser genom att identifiera faktorer relaterade till komplikationer. Registret är även en del av ett internationellt forskningssamarbete där i nuläget läkare från ett flertal länder deltar.

Genom denna samverkan skapas en infrastruktur som förenklar internationella behandlingsjämförelser men också en ständig förbättring av prognosens precision, då den med tiden baseras på allt större mängder data som innehåller information om överlevnad, nya behandlingstyper och nya framtida prognostiska variabler.