Nationell arbetsgrupp Min vårdplan prostatacancer

Patientinformationen är framtagen av RCC:s nationella arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan prostatacancer. Vårdplanen är därefter fastställd av den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan.

Ordförande

Anna Hägglund

processledare, kirurgkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Deltagare

Annika Skog

kontaktsjuksköterska, forskningssjuksköterska, Prostatamottagningen, Urologimottagningen

Skånes sjukhus Nordväst

 

Carina Berglund

kontaktsjuksköterska, Kirurgcentrum, Urologmottagningen

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Malin Jannesson

kontaktsjuksköterska, kirurg- urologkliniken

Blekingesjukhuset, Karlshamn

Rebecca Stenfeldt

kontaktsjuksköterska

Region Östergötland

Patientrepresentant

Håkan Florin

vårdprocessgrupp prostatacancer

Prostatacancerföreningen Värmland