Nyheter

Sydöst
Lärdomar från OPT-pilot som testar digital process

Region Jönköpings län är först i landet med att genomföra en pilot med prostatacancertestning (OPT) där processen är helt digital. Nyligen fick de besök av representanter från Region Kalmar län och Region Östergötland, som ville få en inblick i lärdomarna hittills.

Samverkan
Ny utvärdering av nationella Min vårdplan cancer i 1177

Regionala cancercentrum i samverkan har genomfört en kvalitativ och kvantitativ utvärdering av Min vårdplan i 1177. Den visar att antalet aktiva Min vårdplan har femdubblats under de senaste två åren och att helhetsintrycket av Min vårdplan är gott hos patienter, behandlare och införandestödjare. Utvärderingen visar även på förbättringsmöjligheter.

Samverkan
Cancervårdens nyckelpersoner korade till årets processledare och årets kontaktsjuksköterska 2023

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har RCC i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna årets processledare och årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori.

Sydöst
Grattis till årets kontaksjuksköterskor Camilla och Marie!

Camilla Brengdahl och Marie Alkner von Bothmer på Kirurgmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö har tillsammans vunnit utmärkelsen till Årets kontaktsjuksköterska i sydöstra sjukvårdsregionen för sitt viktiga arbete.

Sydöst
Linda Lundgren är Årets processledare i sydöstra sjukvårdsregionen

Utmärkelsen Årets processledare 2023 i sydöstra sjukvårdsregionen går i år till Linda Lundgren, som är överläkare och kirurg på Universitetssjukhuset i Linköping. Grattis Linda!

Samverkan
Nu finns Min vårdplan för bukspottkörtelcancer

Nu har RCC publicerat Min vårdplan för bukspottkörtelcancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift här på cancercentrum.se.

Samverkan
Nytt läromedel om levnadsvanor och nudging för lärare och elever

Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller stillasittande och matvanor. Det påverkar befolkningens hälsa på både kort och lång sikt. Med stöd av den nya läroplanen Lgr22 – som ger större tyngd åt att ge elever förutsättningar att själva ta ansvar för sin hälsa – har Regionala cancercentrum tagit fram det nya läromedlet Levla. Det går ut på att visa att man med små medel kan ta stora hälsokliv.

Samverkan
Interaktiv årsrapport om tjock- och ändtarmscancerscreening publicerad

Den första interaktiva årsrapporten från Svenskt kvalitetsregister för koloskopier och tjock- och ändtarmscancerscreening (SveReKKS) har nu publicerats och är en del av kvalitetsmätningen inom det nationella screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer. Alla regioner i Sverige har anslutit till screeningprogrammet och samtliga registrerar i SveReKKS vilket framöver kommer att ge viktigt underlag för det fortsatta screeningarbetet, både nationellt och regionalt.