Min vårdplan buksarkom och gynekologiska sarkom

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan buksarkom och gynekologiska sarkom innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med diagnosen.

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får informationen hen behöver och önskar.

Formulären i Min vårdplan är valbara. Det behöver finnas lokala rutiner för hur din verksamhet följer upp och använder patientens formulärsvar.

Erbjud patienten i första hand digitala Min vårdplan via 1177. Digitalt finns funktioner som att svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera. Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan buksarkom och gynekologisk sarkom i PDF-format här på sidan.

Målet med min behandling

Botande behandling

Palliativ vård

Onkologisk behandling med palliativt syfte

Operation

Levnadsvanor inför en operation

Förberedelser inför en operation i narkos

Så går det till att sövas

Ryggbedövning

Operation med titthålsteknik i magen

Operation av buksarkom och gynekologiska sarkom

Nefrektomi

Cystektomi

Hysterektomi

Splenektomi

Tunntarmsresektion

Ventrikelresektion

Rektumamputation

Sigmoideumresektion

Högersidig hemikolektomi

Vänstersidig hemikolektomi

Hartmanns operation

Kolektomi

Rektumresektion

Eftervård och återhämtning efter en operation av buksarkom och gynekologiska sarkom

Biverkningar och komplikationer efter en operation av buksarkom och gynekologiska sarkom

Fysisk aktivitet efter en operation

Så sätter du dig upp efter en operation i magen

Sårvård efter en operation

Förberedelser inför en stomioperation

Stomi på tunntarmen, ileostomi

Vanliga komplikationer vid ileostomi

Stomi på tjocktarmen, kolostomi

Stomi för urin, urostomi

Vad händer efter stomioperationen

Att ta bort en stomi

Läkemedelsbehandling

Cytostatikabehandling

Behandling mot illamående under cytostatikabehandling

Till dig som ska få läkemedelsbehandling mot buksarkom och gynekologiska sarkom på sjukhuset

Hormonell behandling

Målriktad behandling

Behandling med blodförtunnande läkemedel

Att ta sprutor själv

Behandling med kortison

Läkemedel mot smärta

Strålbehandling

Strålbehandling mot buksarkom och gynekologiska sarkom

Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte

Infart

Central venkateter, CVK

Perifert inlagd central venkateter  PICC-line

Subkutan venport SVP

Kateter

Kvarliggande kateter i urinblasan

Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan

 

 

Patientinformationen kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för  buksarkom och gynekologiska sarkom, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med  Min vårdplan buksarkom digitalt, via 1177.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

 

 

Ordförande

Annica Pettersson

Onkologisjuksköterska, kontaktsjuksköterska för sarkom, Cancercentrum

Norrlands universitetssjukhus

 

 

Deltagare

Maria Götesson

Specialistsjuksköterska kirurgi/kontaktsjuksköterska

Mottagning Endokrina tumörer och Sarkom, Karolinska Comprehensive Cancer Center

 

Annica Palmgren

Kontaktsjuksköterska

Onkologen, Skånes Universitetssjukhus

Marie Joelsson

kontaktsjuksköterska/forskningssjuksköterska

Endokrin/ Sarkomteam kirurgisk mottagning, Skånes universitetssjukhus, Lund

 

 

Patientrepresentant

Maria Jernström

Sarkomföreningen