Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan cancer

Min vårdplan cancer (MVP) är ett verktyg som används för att skapa delaktighet och inflytande för patienter genom hela vårdförloppet. MVP gör vården lättare att överblicka. Den innehåller sammanhållen information om vård och behandling samt en tidsplan för nästkommande steg.

Vårdplanen innehåller fördjupad diagnosspecifik information om sjukdomen, vården och behandlingen. MVP beskriver också vilka effekter som cancersjukdomen och behandlingen kan ge.

I MVP finns kontaktuppgifter till vårdgivaren, råd om egenvård, rehabiliteringsplan och information om patienträttigheter. Efter avslutad behandling sammanfattas vården och information läggs till om hur patientens uppföljning kommer att se ut.

MVP ägs av patienten, men upprättas och utformas gemensamt av patient och vårdprofession. Detta bör ske så tidigt som möjligt i vårdförloppet, senast vid diagnos. Vårdplanen uppdateras sedan då vård och behandling ändras på ett sätt som har betydelse för patienten.

Strukturerat arbetssätt

Innehållet i MVP ska alltid individanpassas, vilket förutsätter ett strukturerat arbetssätt med återkommande behovsbedömningar, bedömningssamtal och uppdatering av innehåll i MVP vid nyckeltillfällen i vårdprocessen. Min vårdplan kan patienten nå genom att logga in på 1177 eller få utskriven på papper.

När patienten får MVP ska det dokumenteras i patientjournalen. När MVP upprättas och revideras bör vården dokumentera detta genom att använda KVÅ-koder.

Inom varje vårdprocess behöver riktlinjer utarbetas för hur MVP upprättas, uppdateras, registreras och dokumenteras.

Bilden beskriver hur Min vårdplan är en del av vårdprocessen.

Vårdprocess med Min vårdplan

Nationell Min vårdplan

Sedan 2020 har RCC varit utgivare av nationella versioner av Min vårdplan.

Ta del av nationella versioner av Min vårdplan

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Införandestöd för nationell Min vårdplan

Norrbotten: Vakant

Anneli Haglund

införandestöd Min vårdplan

Region Västernorrland

Mia Ajax

Cancersamordnare Region Jämtland Härjedalen

Karin Gebart-Hedman

införandestöd Min vårdplan

Region Västerbotten

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2022 för Min vårdplan

Processledare

Hanna Rafstedt

regional samordnare för kontaktsjuksköterskor och MIn Vårdplan

RCC Stockholm Gotland

Hanna Åberg

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Regionala projektledare införande Min vårdplan

Jessica Eriksson

Region Kalmar län

Mimmi Bjöersdorff

Regional projektledare

Region Jönköping

Johanna Edoff Lindell

utvecklingsledare

Region Östergötland

Kontakt

porträtt

Anna Sandelin

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst