MENY
Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan i cancervården

Alla patienter med cancer bör ha en skriftlig Min vårdplan som utgår från patientens behov. Den ska skrivas för och med patienten. Syftet är att ge tydlig information och stöd till patient och närstående samt göra dem delaktiga i vården.

Min vårdplan är ett verktyg som kan öka tryggheten hos patient och närstående. Vårdplanen ska individanpassas och kan skrivas på papper eller vara elektronisk. 

Min vårdplan ska innehålla

 • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt andra viktiga personer.
 • Tider för undersökningar och behandlingar samt beskrivningar av olika åtgärder.
 • Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering.
 • Svar på praktiska frågor och på vad patienten kan göra själv.
 • Information om patientens rättigheter, till exempel rätten till ny medicinsk bedömning.

Efter avslutad behandling:

 • Tydlig information om hur den fortsatta uppföljningen ser ut, till exempel vem patienten ska vända sig till.
 • En sammanfattning av vården, som beskriver vad patienten har varit med om, och vad som är viktigt att tänka på.

Inom varje vårdprocess behöver riktlinjer utarbetas för hur registrering, upprättande och uppdatering av Min vårdplan ska ske i praktiken.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional mall för Min vårdplan

Obeservera att Min vårdplan inte betraktas som en journalhandling. Sparas vårdplanen på enskild dator får ej patientens personnummer anges.

Regional Min vårdplan skrivbar 170203 (pdf)

Pågående projekt i Stockholm Gotlandsregionen

Framtagande av behandlingsinformation

Behandlingsinformation tas fram med syftet att förbättra informationen till patienter och närstående kring cancersjukdom och behandling. Arbetet sker i de olika diagnosprocesserna och leds av processledare och samordnande kontaktsjuksköterskor i samarbete med kontaktsjuksköterskenätverken.

Allmän behandlingsinformation

RCC Stockholm Gotland har tagit fram ett grundmaterial till Min vårdplan. Detta material kan användas och anpassas till samtliga cancerdiagnoser.

Om ni är intresserade av att använda detta material eller har synpunkter. Vänligen kontakta Bodil Westman som är ansvarig för att samordna behandlingsinformaton på RCC Stockholm Gotland.   

Regional behandlingsinformation

I regionen finns informationsmaterial som används i Min vårdplan framtaget för flertalet diagnoser. Du hittar dem under fliken Cancerdiagnoser och sedan under respektive diagnos. Utöver de diagnosspecifika texterna finns mer generellt informationsmaterial framtaget som du hittar nedan.

Broschyr på enkel svenska

Nationell broschyr: Att få ett cancerbesked 

Frågor om Min vårdplan på 1177.se i Uppsala Örebro

porträtt

Ida Kedling

projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Uppsala Örebro

Broschyr om Min vårdplan och aktiva överlämningar

I informationsmaterialet "Stöd för dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten" kan du läsa mer om Min Vårdplan och aktiva överlämningar. Broschren riktar sig till dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten eller är chef inom cancervården och innehåller utvalda generiska texter från de nationella vårdprogrammen.   

Läs mer och ladda ner broschyren här. 

Kontakt

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst


Faktaägare: Katja Vuollet Carlsson
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 6 november 2019