Till regionspecifikt innehåll

Cancerrehabilitering

RCC ska ha en plan som tillförsäkrar patienter med cancer tillgång till cancerrehabilitering av god kvalitet inom hela sjukvårdsregionen. RCC ska även arbeta för att närståendestöd till patienter med cancer utvecklas.

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. 

Målet är att alla patienter med cancer och deras närstående ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sina unika situationer, behov och egna resurser, vilka kan skifta under processen. Cancerrehabilitering innebär att se hela människan i sitt livssammanhang.

Behov av rehabilitering

Cancerrehabilitering är aktuellt under hela processen från misstanke om cancersjukdom och framåt. Behov av rehabilitering ska därför bedömas regelbundet. Patient och närstående ska återkommande få information om vilka rehabiliteringsbehov som är vanliga och vilka insatser som erbjuds. I patientens skriftliga vårdplan, Min Vårdplan, ska cancerrehabilitering ingå.

Såväl patienter som närstående kan omfattas av rehabiliteringsinsatser. Närstående kan vara exempelvis partner, barn, förälder, syskon eller annan person som patienten anser sig ha nära relation till. 

All personal inom hälso- och sjukvård ska göra grundläggande behovsbedömningar och ge grundläggande insatser inom cancerrehabilitering. Vid mer avancerade behov ska patienten erbjudas insatser från professioner med specialkompetens inom rehabilitering, exempelvis kurator, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och dietist. Även andra professioner som sjuksköterska, läkare och tandläkare kan arbeta specialiserat med cancerrehabilitering.

Nationellt vårdprogram

Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är uppdaterat februari 2019. Det omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer.

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Tobaksrökning och cancerbehandling

En systematisk littearturöversikt från RCC visar att patienter som röker under strålbehandling löper större risk att drabbas av canceråterfall jämfört med patienter som inte röker under behandling. Översikten sammanställer evidens för hur aktiv rökning under onkologisk behandling påverkar behandlingseffekten och risken för biverkningar.

Tobaksrökning och cancerbehandling (pdf, nytt fönster)

Mer information

Nära cancer

Våga Fråga! webbutbildning, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Cancerrehabilitering Mellansverige

Här hittar du information om RCC Mellansveriges regionala arbete med cancerrehabilitering.

Cancerrehabilitering i Mellansverige

 

Kontakt

Lisa Busk Hedström

vårdprocesskoordinator

Cancerrehabilitering i norr

Här hittar du information om RCC Norrs sjukvårdsregionala arbete kring cancerrehabilitering.

Cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen

Sjukvårdregional processarbetsgrupp

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

processledare cancerrehabilitering

RCC Norr

Maria Roos

regional processtödjare

Region Västernorrland

Lina Fredriksson

regional processledare cancerrehabilitering

Region Jämtland Härjedalen

Eva Greus

regional processledare cancerrehabilitering

Region Västerbotten

Ines Nilsson

Region Norrbotten

Patientrepresentanter

Charlotte Bygdemo

patient- och närståendeföreträdare

 

Tina Persson

patient- och närståendeföreträdare

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2023 för cancerrehabilitering

 

Processledare

Ylva Hellstadius

verksamhetsutvecklare

Centrum för cancerrehabilitering, Stockholm

 

Anton Hillblom

kurator

Centrum för cancerrehabilitering, Stockholm

Utbildningsfilmer för personal i primärvården

Här hittar du grundläggande information om cancersjukdomar och vilka rehabiliteringsbehov behandlingarna kan orsaka, samt vilka insatser som kan behövas i primärvården. Till utbildningsfilmerna

Relaterade artiklar

Vem tar hand om bieffekterna? Lång väg till en fungerande kropp efter ändtarmscancerbehandling.

Varför behövs en satsning på rehabilitering efter cancer i bäckenet? 

Regionala patientprocessledare

Heléne Öberg

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

 

Wenche Melander

Regional patientprocessledare prehabilitering

Skånes universitetssjukhus, Lund

 

 

Louise Gamming

Regional patientprocessledare cancerrehabilitering primärvården

Anna Johnsson

Regional patientprocessledare cancerrehabilitering primärvården