Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram livmoderhalscancer och vaginalcancer

Vårdprogrammet är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram livmoderhals- och vaginalcancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionala medicinska riktlinjer livmoderhalscancer och cervixdysplasi

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje livmoderhalscancer

Regional medicinsk riktlinje/vårdprogram livmoderhalscancer

Rekommendation vid kontaktblödningar

Rekommendation kontaktblödning kvinnor under 25 år (pdf)

Regional medicinsk riktlinje cervixdysplasi

Tidigare regional medicinsk riktlinje för cervixdysplasi gäller ej längre. Ny läggs in när den finns tillgänglig.