Min vårdplan njurcancer

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan njurcancer innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med diagnosen.

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får informationen hen behöver och önskar.

Formulären i Min vårdplan är valbara. Det behöver finnas lokala rutiner för hur din verksamhet följer upp och använder patientens formulärsvar.

Erbjud patienten i första hand digitala Min vårdplan via 1177. Digitalt finns funktioner som att svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera. Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan njurcancer i PDF-format här på sidan.

Den senaste versionen av Min vårdplan njurcancer publicerades 12 oktober 2023.

Behandling

Aktiv monitorering (pdf, nytt fönster)
Adjuvant behandling (pdf, nytt fönster)
Behandling av spridd njurcancer (pdf, nytt fönster)
Skelettstärkande behandling med bisfosfonater (pdf, nytt fönster)
Exspektans, regelbundna kontroller (pdf, nytt fönster)
Fertilitet och njurcancerbehandling (pdf, nytt fönster)

Målet med min behandling

Botande behandling vid njurcancer (pdf, nytt fönster)
Palliativ vård (pdf, nytt fönster)
Onkologisk behandling med palliativt syfte (pdf, nytt fönster)

Operation

Levnadsvanor inför en operation (pdf, nytt fönster)
Förberedelser inför en operation i narkos (pdf, nytt fönster)
Så går det till att sövas (pdf, nytt fönster)
Nefrektomi (pdf, nytt fönster)
Nefronsparande kirurgi (pdf, nytt fönster)
Trombektomi (pdf, nytt fönster)
Operation med öppen teknik vid njurcancer (pdf, nytt fönster)
Operation med titthålsteknik i magen vid njurcancer (pdf, nytt fönster)
Biverkningar och komplikationer efter en operation (pdf, nytt fönster)
Fysisk aktivitet efter en operation (pdf, nytt fönster)
Så sätter du dig upp efter en operation i magen (pdf, nytt fönster)
Sårvård efter en operation (pdf, nytt fönster)

Läkemedelsbehandling

Till dig som ska få läkemedelsbehandling på sjukhuset (pdf, nytt fönster)
Målriktad behandling (pdf, nytt fönster)
Behandling med blodförtunnande läkemedel (pdf, nytt fönster)
Att ta sprutor själv (pdf, nytt fönster)
Behandling med kortison (pdf, nytt fönster)
Läkemedel mot smärta (pdf, nytt fönster)

Strålbehandling

Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte (pdf, nytt fönster)

Annan behandling

Ablativ behandling (pdf, nytt fönster)
Embolisering (pdf, nytt fönster)

Infart

Central venkateter, CVK (pdf, nytt fönster)
Perifer inlagd centralvenkateter, Picc-line (pdf, nytt fönster)
Subkutan venport, SVP (pdf, nytt fönster)

Kateter

Kvarliggande kateter i urinblåsan (pdf, nytt fönster)
Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan (pdf, nytt fönster)
Urinkateter från njuren genom huden - nefrostomi (pdf, nytt fönster)

Patientinformation om behandlingar i regimbiblioteket.

Patientinformation om läkemedelsregimer för njurcancer, Regimbiblioteket

Patientinformation: filmer om behandlingar och egenvård

 

Film- och faktasida (öppnas i nytt fönster)

 

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan njurcancer digitalt, via 1177.se.

Synliga texter vid start av Min vårdplan njurcancer (pdf, nytt fönster)
Checklistor hantering Min vårdplan njurcancer (word-dokument)

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Regional version av Min vårdplan

Inom vissa sjukvårdsregioner finns regionala versioner av Min vårdplan. I de fall då en regional version finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Den regionala versionen ska inte användas tillsammans med den nationella och kommer att tas bort när regionen gått över till den nationella versionen av Min vårdplan. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.