Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram buksarkom inkl. gynekologiska sarkom

Vårdprogrammet avser patienter i alla åldrar med misstänkta sarkom i buken och i retroperitoneum. Det inkluderar därmed även urogenitala och gynekologiska sarkom men inte muskuloskelettala och subkutana sarkom i extremiteter och bål, och inte heller intratorakala eller sarkom i öron-näsa-hals-regionen.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram buksarkom inkl. gynekologiska sarkom, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i Kunskapsbanken.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst).

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje buksarkom

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Cancersjukdomar - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)