Nationellt vårdprogram för bäckencancerrehabilitering

Vårdprogrammet är ett kliniskt konkret verktyg som avser att hjälpa vårdgivare att utreda och behandla vanliga symptom och följdsjukdomar efter bäckencancerbehandling.

Vårdprogrammet är avsett att kunna användas oavsett vilken bäckencancerbehandling som är given. Det förutsätter att man har eller samarbetar med någon som har god kunskap om patientens specifika diagnos och behandling. Var och en måste utgå från sin egen kliniska erfarenhet och kunskap.

Nationellt vårdprogram för bäckencancerrehabilitering, Kunskapsbanken