Sverige på god väg att utrota livmoderhalscancer

Samtliga landets regioner ingår i en nationell forskningsstudie och en kampanj som uppmanar till att ”ta sticket mot HPV” med målet att utrota livmoderhalscancer.

Sveriges riksdag beslutade våren 2021 att skynda på utrotningen av livmoderhalscancer. Därför erbjuds alla kvinnor födda 1994–1999 kostnadsfri vaccination mot nio HPV-typer med Gardasil9 och efterföljande provtagning. Syftet på sikt är att utrota livmoderhalscancer.

Informationskampanjen om satsningen kallas för "Ta sticket för HPV".

Regionerna har startat vid olika tidpunkter kommit olika långt i att erbjuda HPV-vaccination.

 

Kartans färger visar regionernas framgång i arbetet 

Här kan du ta del av en interaktiv karta som visar hur projektet löper på och hur många som vaccinerats hittills i respektive region. De uppgifter som redovisas kommer att uppdateras cirka varannan vecka.

Andel vaccinerade av målgruppen i respektive region synliggörs med olikfärgade regioner på kartan, för att ge en snabb överblick av lägesbilden över hela landet.

Regioner som vaccinerat 0–9 % markeras gul, 10–29 % markeras ljust grön,
30–69 % markeras ljust blå samt 70 % och över markeras mörkblå.

Peka på regionerna i kartan för att se mer information

Svg Karta

Aktuell karta visar data för datauttag från: 2024-06-17

Fyra frågor redovisas i den interaktiva kartan

  1. Hur många kvinnor har regionen i målgruppen?
  2. När påbörjades vaccineringen i regionen?
  3. Andel vaccinerade i målgruppen (i procent och antal)?
  4. Beräknat utrotningsdatum utifrån nuvarande vaccinationstakt.

Mer information

Läs mer på Karolinska universitetssjukhusets webbsida; om kampanjen och hur man bokar tid för vaccinering/provtagning i respektive region samt om det pågående forkningsprojektet: https://www.hpvcenter.se/utrotning/deltagare/regioner/

Ansvarig forskare: Joakim Dillner, professor, Karolinska Universitetssjukhuset.
Studiekoordinator: Miriam Elfström, med. dr., Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
E-post: hpvcenter@ki.se