Nationell arbetsgrupp för SveReKKS

Ordförande

Andreas Pischel

gastroenterolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Maizar Nikberg

Kolorektalkirurg

Västmanlands sjukhus

 

Olga Bednarska

Gastroenterolog

Universitetssjukhuset Linköping

Daniel Sjöberg

gastroenterolog

Falu lasarett

Martin Rutegård

kirurg

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Bengt Sundbaum

Gastroenterolog

Sunderby sjukhus

Anders Lasson

Gastroenterolog

Södra Älvsborgs Sjukhus

Lotta Langer

Endoskoperande sjuksköterska

Centralsjukhuset Karlstad

Peter Thelin-Schmidt

Gastroenterolog

Karolinska universitetssjukhuset

Håkan Olsson

Kolorektalkirurg

Norrlands universitetssjukhus

Jonas Wixner

Gastroenterolog

Norrlands universitetssjukhus

Michael Wagner

gastroenterolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Nils Nyhlin

gastroenterolog

Universitetssjukhuset Örebro

Aldona Dlugosz

Gastroenterolog

Stockholm Gastro Center

Ylva Falkén

Kolorektalkirurg

Danderyds sjukhus

Kaisa Fritzell

SCREESCO

Gabriele Wurm-Johansson

Gastroenterolog

Skånes universitetssjukhus Malmö

Ervin Toth

gastroenterolog

Skånes universitetsjukhus Malmö

Henrik Thorlacius

Kolorektalkirurg

Skånes universitetssjukhus Malmö

Ruth Svedlund

Endoskoperande sjuksköterska

Universitetssjukhuset Linköping

Charlotte Bygdemo

patient- och närståendeföreträdare

Stödjande RCC

Kathrine Ericson

sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

 

Daniel Öhman

statistiker

RCC Stockholm Gotland

Örjan Bäfver

registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland