Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer prostatacancer

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. Däremot finns det regionala regimer.