Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram bröstcancer

Det nationella vårdprogrammet gäller för alla patienter med bröstcancer.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram bröstcancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional behandlingsmanual för sydöstra sjukvårdsregionen

Adjuvant behandlingsmanual vid bröstcancer - Sydöstra Sjukvårdsregionen (pdf, nytt fönster), uppdaterad version kommer snart

Kontakt

Eva Vikhe Patil

överläkare

Universitetssjukhuset i Linköping

Regional medicinsk riktlinje bröstcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Cancersjukdomar - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)