Till regionspecifikt innehåll

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

- Swedish Head and Neck Cancer Register (SweHNCR) 

The Swedish Head and Neck Cancer Register, presentation in English (pdf, nytt fönster)

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region och årtal. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport huvud- och halscancer, INCA

Nationell kvalitetsregisterrapport huvud- och halscancer, 2022 (pdf, nytt fönster)

PREM-rapport MDK-år 2020 (pdf, nytt fönster)

Sammanställd PREM-rapport 2018-2020 (pdf, nytt fönster)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum väst. Alla rapporter finns i menyn till vänster

Kvalitetsindikatorer

  • Mediantid från remissankomst till behandlingsbeslut: 27 dagar 2022 (mål 23 dagar)
  • Mediantid från behandlingsbeslut till kirurgisk behandling: 11 dagar 2022 (mål 12 dagar)
  • Mediantid från behandlingsbeslut till onkologisk behandling: 19 dagar 2022 (mål 20 dagar)
  • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 99 procent, 2022
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 95 procent, 2022

Det nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer innefattar cancer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor och spottkörtlar. Det omfattar canceranmälan, ledtider, behandlingsbeslut, kirurgisk och onkologisk behandling samt uppföljning.

Målet med registret är att öka kunskapen om huvud och halscancer i Sverige och peka på eventuella svagheter i utredning, behandling och uppföljning. Data ska också stödja forskning och ge möjlighet att jämföra utfall av olika behandlingsmetoder regionalt, nationellt och internationellt.

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer startades 2008. Det är utvecklat och förvaltas i ett samarbete mellan specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi, tillsammans med Regionalt cancercentrum väst.