Till regionspecifikt innehåll

Komplementär och alternativ medicin

Forskning visar att minst var fjärde patient med cancer använder någon form av komplementär metod. Endast en av tre patienter diskuterar denna behandling öppet med sin vårdgivare inom cancervården trots att över hälften vill ha en sådan dialog.

Broschyren Om du funderar på komplementär och alternativ medicinEn broschyr om komplementär och alternativ medicin (KAM) har tagits fram för att ge stöd i mötet med patienter och bidra till att skapa en bättre dialog kring komplementära och alternativa metoder mellan patienter och vården.

Broschyren belyser bland annat olika KAM-metoder, när det kan vara rimligt att använda KAM och när man bör avstå. Den behandlar även omdiskuterade ämnen som antioxidanter och användning av hormonliknande ämnen vid behandling av bröstcancer.

Om du funderar på komplementär och alternativ medicin - webb (pdf, nytt fönster)

Om du funderar på komplementär och alternativ medicin - tryck (pdf, nytt fönster)

Stort intresse bland patienter

Komplementär- och alternativmedicin är ett samlingsnamn för ett stort antal olika metoder som oftast inte finns tillgängliga inom ramen för den vanliga hälso- och sjukvården. Det kan exempelvis handla om naturpreparat, vitaminer eller mineraler, avslappning, massage, yoga, meditation eller akupunktur.

Forskning som publicerats i RCCs regi visar att minst var fjärde patient med cancer använder någon form av komplementär metod. Endast en av tre patienter diskuterar denna behandling öppet med sin vårdgivare inom cancervården trots att över hälften vill ha en sådan dialog.

Majoriteten av användningen sker som komplement till onkologisk behandling med avsikt att öka livskvalitet, lindra symtom från cancersjukdomen eller behandlingen. Patienters stigande intresse för dessa metoder som egenvård kan ses som ett uttryck för ökad patientkompetens samt en önskan om att bidra till sitt välmående.

Publicerad forskning om patienters användning av komplementär och alternativ medicin - engelska (pdf, nytt fönster)

Årligt svenskt forum för integrativ cancervård

Sedan 2018 genomförs nationella årliga fortbildningsmöten med professionerna, forskare och patientrepresentanter i RCC Stockholm Gotlands regi.

Rapport från Forum för integrativ cancervård 2019

Rapport från Forum för integrativ cancervård 2018

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Beställning av broschyr

Verksamheter inom Sjukvårdsregion Mellansverige beställer upptryckta exemplar av broschyren om komplementär och alternativ medicin (KAM) genom att kontakta er regions upphandlade tryckeri.

Längre upp på sidan finns en tryckfärdig pdf att ladda ner och skicka till tryckeriet vid beställningen. Ta hjälp av er regions kommunikationsavdelning vid behov.

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa upptryckta exemplar av broschyren om komplementär och alternativ medicin (KAM) och arbetar inom norra sjukvårdsregionen?

Kontakta RCC Norr, så skickar vi broschyrer kostnadsfritt, till er verksamhet, inom norra sjukvårdsregionen.

Kontaktperson RCC Norr

porträtt

Helena Strömqvist

RCC Norr

Aktiviteter inom processen Integrativ cancervård

 • Fortbildning för professionerna, pågår löpande
 • Utbildning för Patient- och närståendeföreningar
 • Kvalitativ studie med patienter som avstått onkologisk behandling. Sammanställning av resultat pågår 2020
 • Kvalitativ studie kring onkologers erfarenheter av samtal om komplementära och alternativa metoder. Sammanställning av resultat pågår 2020
 • Randomiserad, placebokontrollerad multicenterstudie på ett växtbaserat läkemedel. Startades 2016. Beräknas bli klar 2021.
  Studien MISTRAL i Cancerstudier i Sverige

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för integrativ cancervård

Beställning av broschyr

Verksamheter inom södra sjukvårdsregionen beställer upptryckta exemplar av broschyren om komplementär och alternativ medicin (KAM) genom att kontakta er regions upphandlade tryckeri.

Längre upp på sidan finns en tryckfärdig pdf att ladda ner och skicka till tryckeriet vid beställningen. Ta hjälp av er regions kommunikationsavdelning vid behov.