MENY

Diagnosövergripande kunskapsstöd cancer

Här hittar du diagnosövergripande kunskapsstöd i form av vårdprogram och vägledningar.

Nationella vårdprogram

Nationella vårdprogram ger evidensgraderade rekommendationer för bästa möjliga vård och behandling av alla cancerpatienter oavsett bostadsort och grupptillhörighet.

Nationellt vårdprogram för akut onkologi

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård

Vägledningar

Vägledningar kompletterar nationella vårdprogram med praktiska råd och anvisningar kring vissa tillstånd eller situationer. Formella vetenskapliga evidens kan saknas varför vägledningar ofta bygger på beprövad erfarenhet och konsensusrekommendationer.

Vägledning för bäckenrehabilitering

Vägledning för cancer under graviditet


Gemensam information uppdaterad: 25 april 2019