För dig som arbetar i vården

Alla personer som får en cancerdiagnos har rätt till en individuell vårdplan. Genom att arbeta med Min vårdplan kan du se till att dina patienter får kvalitetssäkrad information och möjlighet till stöd genom hela vårdprocessen.

Min vårdplan innehåller:

 • Lättillgänglig information i form av text, illustrationer och filmer om cancersjukdomen, behandling och rehabilitering. Det finns även länkar till fördjupad information. Du som behandlare ansvarar för att individanpassa innehållet utifrån ett brett och heltäckande urval av patientinformation.
 • En meddelandefunktion och möjlighet att kommunicera flexibelt med patienten genom bland annat sidkommentarer.
 • Planeringsverktyg för tidigare och kommande händelser, som både du och patienten kan redigera.
 • Interaktiva formulär och möjlighet att bygga egna aktivitetsplaner.

Varför arbeta med Min vårdplan?

Patienter ska ges möjlighet till att vara delaktiga i vården. Min vårdplan bidrar till ett flexibelt och personcentrerat arbetssätt för både personal och patienter. 

Några av fördelarna med Min vårdplan

 • All relevant information finns samlad på ett ställe i lättillgängligt format.
 • Den är tillgänglig i hela landet och kan överlämnas mellan verksamheter.
 • Behovet av telefonsamtal och oplanerade besök minskar.
 • RCC tar fram och uppdaterar innehållet enligt en kvalitetssäkrad process.

Vill du börja arbeta med Min vårdplan?

På sidan Införande i verksamheten läser du om vad som krävs för att en verksamhet ska kunna införa Min vårdplan och hittar kontaktlistan till ansvariga för införandet.  På sidan Arbeta med Min vårdplan läser du om alla steg från uppstart till avslut av Min vårdplan för patienten. 

Min vårdplan på papper

Min vårdplan finns via 1177. Patientinformationen kan skrivas ut eller tryckas på papper för patienter som inte kan eller vill använda Min vårdplan digitalt. Pappersversionen har inte alla funktioner som finns i Min vårdplan via 1177. Patientinformation för pappersutskrift finns under respektive cancerdiagnos.

Vårdpersonalen ansvarar för att individanpassa material från Min vårdplan och komplettera med annan diagnosspecifik information så att varje individ får den information som är aktuell för situationen.

Generell patientinformation till Min vårdplan

För diagnoser som ännu inte fått en Min vårdplan finns generell patientinformation. Det generella dokumentet innehåller patientinformation som kan vara användbar för flera diagnoser. 

Nationell generell patientinformation för Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Versionsinformation för nationell generell Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Om din verksamhet använder patientinformationen i egna versioner av Min vårdplan blir ni utgivaransvariga och ansvariga att informationen hålls uppdaterad.

Har du frågor eller synpunkter om patientinformationen, eller om du vill ha den i wordformat, är du välkommen att kontakta nationell samordnare.

Vill du engagera dig för att utveckla Min vårdplan?

 • Lämna återkoppling till nationell samordnare.
 • Delta i en arbetsgrupp eller ett nätverk.
 • Berätta för andra om fördelarna med Min vårdplan. Ju fler patienter eller behandlare som använder Min vårdplan i cancervården, desto bättre kan verktyget bli.

Kontaktsjuksköterskan Alicia om Min vårdplan

Kontaktsjuksköterskan Alicia berättar hur Min vårdplan är ett stöd för henne och hennes patienter.

 

Omvårdnadschefen Camilla om Min vårdplan

Omvårdnadschefen Camilla berättar om på vilket sätt Min vårdplan är ett stöd för verksamheten och deras patienter.