Nyheter

Samverkan
Uppdaterat SVF för tjock- och ändtarmscancer

Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer har uppdaterats och fastställdes i RCC i Samverkan den 26 april.

Samverkan
Regionala cancercentrum växlar upp för ett rökfritt Sverige 2025

Rökning ökar risken för ett stort antal cancerformer, bland annat i lungorna, huvud- halsområdet, tjock- och ändtarmen och urinblåsan. Varje år orsakar rökning 6 000 cancerfall i Sverige. En stor del av det offentliga Sverige har ställt sig bakom Tobacco Endgames vision om att mindre än fem procent av befolkningen ska röka 2025. Nu lyfter Regionala cancercentrum, RCC, förslag på insatser för att ytterligare betona vikten av tydliga satsningar för att minska rökningen i befolkningen.

Sydöst
Sydöst utreder alltfler i cancervårdens standardiserade vårdförlopp

Antalet utredningar enligt standardiserade vårdförlopp, SVF, för cancer ökade i hela landet 2021. Sydöstra sjukvårdsregionen är inget undantag. 73 procent av invånare i Sydöstra sjukvårdsregionen med en välgrundad misstanke om cancer utreds enligt SVF. Nu kraftsamlar RCC Sydöst för att hjälpa vården att registrera ännu fler.

Samverkan
Patientinformation på engelska i Regimbiblioteket

Patientinformationerna för vuxna finns nu både på svenska och engelska. Under året kommer även patientinformation publiceras på arabiska. Översättningarna är ett led i att säkra att så många patienter som möjligt kan ta del av och förstå viktig information om sina behandlingar.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och patientinformation till Min vårdplan

Idag går två nationella vårdprogram och ett SVF för cancer ut på remiss, liksom patientinformation till Min vårdplan för två diagnoser.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för njurcancer

Nu är det nationellt vårdprogram för njurcancer uppdaterat med ett kapitel om Behandling av metastaserad sjukdom eller av återfall

Samverkan
Ny rapport: Cancervårdens kliniska forskningsenheter klarade pandemin bra

En nationell rapport som RCC Mellansverige i samarbete med arbetsgruppen för Cancerstudier i Sverige (CiS) tagit fram visar att cancervårdens forskningsenheter klarat coronapandemin på ett bra sätt. Under andra kvartalet 2020 noterades en minskning i antal inkluderade patienter i kliniska cancerstudier med 22 % jämfört med samma period 2019. Men sett till hela 2020 inkluderades i stort sett lika många patienter som under 2019.

Samverkan
Viktiga insatser 2021 för utveckling inom barncancer

Trots läget med covid-19-pandemin har arbetet med utveckling inom barncancerområdet kunnat fortsätta. Det visade rapporten ”Utvecklingsområden för barncancer årsrapport 2021” som RCC nyligen lämnades till Socialdepartementet.

Samverkan
Nu lanseras IPÖ patientvy – möjlighet för patienter att se sin IPÖ via 1177.se

Förra veckan lanserades funktionen IPÖ patientvy för samtliga åtta cancerdiagnoser som har IPÖ (Individuell patientöversikt). Det innebär att patienter kan ges tillgång till sin IPÖ via 1177 e-tjänster. IPÖ patientvy ger patienten en översiktsbild av dennes cancersjukdom och behandlingsförlopp och är ett komplement till patientjournalen.

Samverkan
Nu öppnas populär teamutbildning om patienters delaktighet upp nationellt

Efterfrågan på kursen Patienters delaktighet i cancervården har varit stor under de år som den erbjudits till medarbetare inom cancervården i Region Stockholm och Region Gotland. Den erbjuds sedan hösten 2021 i digitalt format, men nu öppnas den upp för arbetsgrupper inom cancervården i hela Sverige.

Samverkan
Informationsfilmer om palliativ vård av barn

Regionala cancercentrum i samverkan släpper introduktionsserie i fem delar om palliativ vård av barn och vad ett palliativt förhållningssätt innebär. De fem utbildningsfilmerna riktar sig till alla som arbetar med allvarligt sjuka barn.

Samverkan
Ny nationell samordnare för Min vårdplan

Sedan 1 februari är Claire Micaux, Stockholm, ny nationell samordnare för Min vårdplan cancer. Nu leder hon ett nationellt nätverk som arbetar med målet att införa Nationell Min vårdplan i alla verksamheter som behandlar patienter med cancer.