Senaste utlåtanden av regional arbetsgrupp för cancerläkemedel

Regionalt cancercentrum sydöst har i uppdrag att stötta ett ordnat införande av nya cancerläkemedel i sydöstra sjukvårdsregionen. Den regionala arbetsgruppen för bedömning av cancerläkemedel rapporterar till RCC Sydösts ledningsgrupp.

Nominering av ärenden för ordnat införande i sydöstra sjukvårdsregionen kan ske via regionala medicinska programgruppen (RMPG), verksamhetschefer/tumörgruppsansvariga eller vårdprogramgrupper. Använd mallen till höger. Vid problem att öppna mallen, kontakta Henrik Lövborg, ordförande i regional arbetsgrupp för cancerläkemedel

Inkomna ärenden bereds i den regionala arbetsgruppen som träffas månadsvis. Gruppen lämnar sin rekommendation till RCC Sydösts ledningsgrupp för vidare spridning inom regionen. Varje region har sedan ansvar att införa och finansiera nya behandlingar, baserat på arbetsgruppens rekommendation.

Utöver den regionala arbetsgruppen knuten till RCC Sydöst pågår arbete med ordnat införande av cancerläkemedel även på nationell nivå, då via NT-rådet som samråder med Nationella Arbetsgruppen för Cancerläkemedel, NAC-gruppen.

NAC-gruppen är stödjande till RCC i samverkan när det gäller cancerläkemedel, samt rådgivande till NT-rådet vid bedömning av cancerläkemedel.

NT-rådet ger vägledande rekommendation om nya terapier till alla landsting och regioner.

Ärenden som hanteras i dessa nationella processer bereds normalt inte i den regionala gruppen, men en skriftlig kommentar lämnas av gruppen och publiceras här nedan.


Här publiceras regionala arbetsgruppens senaste utlåtanden:

 1. Zejula (niraparib) vid recidiverande ovarialcancer 191202
 2. Opdivo+Yervoy vid njurcellscancer 191022
 3. Verzenios (abemaciklib) vid bröstcancer 190909
 4. Mylotarg vid AML 190604
 5. Tafinlar + Mekinist adjuvant vid melanom 190506
 6. Imfinzi (durvalumab) vid stadie III NSCLC 190114
 7. Keytruda (pembrolizumab) med kemoterapi 1a linjen NSCLC 190114
 8. Lenvima (lenvatinib) första linjen hepatocellulär cancer 181022
 9. Venclyxto (venetoclax) vid KLL uppdaterat 190604
 10. Lutathera vid GEP-NET 180924
 11. Zytiga (abirateron) vid mHSPC  180827
 12. Rydapt (midostaurin) AML 180827
 13. Cabometyx njurcancer 180605
 14. Stivarga (Regorafenib) hepatocellulär cancer 180601
 15. Ninlaro vid multipelt myelom 180525
 16. Bavencio (avelumab) vid metastaserad Merkcellscarcinom 180323
 17. Kisqali (ribociklib) vid bröstcancer 180309
 18. Imbruvica (ibrutinib)  vid mantelcellslymfom 180309
 19. Ibrance och fulvestrant vid bröstcancer 180327 
 20. Alectinib (Alecensa) vid NSCLC dec 2017
 21. Tagrisso (osimertinib) vid T790-muterad NSCLC 171002
 22. Ibrance bröstcancer 170619
 23. Opdivo (nivolumab) vid huvud- halscancer 170627
 24. Cyramza (ramucirumab) vid magsäckscancer 170619
 25. Nivolumab + ipilimumab vid malignt melanom 170412
 26. Uppdatering Regorafenib (Stivarga) vid mCRC 170213
 27. Pembrolizumab (Keytruda)första linjen lungcancer 170322
 28. Karfilzomib (Kyprolis) vid multipelt myelom 170322
 29. Trifluridin/tipiracil (Lonsurf) vid metastaserad kolorektalcancer 161107
 30. Nivolumab (Opdivo) vid Hodgkins lymfom 161107
 31. Regorafenib (Stivarga) vid GIST 160926
 32. Dabrafenib (Tafinlar) och trametinib (Mekinist) vid malignt melanom 160926
 33. Xalkori first line aug 2016
 34. Nivolumab (Opdivo) vid njurcellscancer 160630
 35. Nivolumab (Opdivo) vid icke-småcellig lungcancer 160630
 36. Elotuzumab (Empliciti) vid multipelt myelom 160901
 37. Erivedge 160523
 38. Ramucirumab NSCLC febr 2016
 39. Klofarabin (Evoltra) vid AML 160215
 40. Necitumumab NSCLC april 2016
 41. Ceritinib (Zykadia) vid ALKmuterad NSCLC 160118
 42. Imbruvica 151102
 43. Cyramza vid magsäckscancer 151005
 44. Lenvima 151005
 45. Vargatef (nintedanib) 2015-06-09
 46. Iclusig (ponatinib) vid KML och Ph+ ALL 2015-05-24
 47. Lynparza (olaparib) vid BRCA-muterad ovarialcancer 2015-05-24
 48. Gazyvaro 2015-03-09
 49. Idelasilib 2015-03-09
 50. Caprelsa (vandetanib) vid medullär tyreoideacancer 2015-02-02
 51. Nexavar (sorafenib) vid tyreoideacancer 2014-12-09
 52. Abraxane (nab-paklitaxel) vid pankreascancer 2014-12-09
 53. Xtandi (enzalutamid) vid prostatacancer 2014-12-09
 54. Imnovid (pomalidomid) vid multipelt myelom 2014-11-03
 55. Revlimid (lenalidomid) vid MDS 5qminus 2014-11-03
 56. Stivarga (regorafenib) vid mCRC 2014-11-03
 57. Bendamustin (Ribovact) vid KLL 2014-10-07
 58. Avastin (bevacizumab) för behandling av ovarialcancer 2014-10-06
 59. Bosulif utlåtande 140930
 60. Xofigo (Ra 223 diklorid) skelettmetastaser vid prostatacancer 2014-09-08
 61. Kadcyla (trastuzumab-emtansin, T-DM1) vid bröstcancer 2014-06-02
 62. Removab (catumaxomab) vid ascites 2014-06-02
 63. Tafinlar (dabrafenib) vid malignt melanom 2014-03-10
 64. Zaltrap (aflibercept) vid metastaserande kolorektalcancer 2014-03-10
 65. Xalkori (crizotinib) vid EML4-ALK-muterad lungcancer 2014-03-10
 66. Azacitidin (Vidaza) vid MDS och CMML 2014-02-28
 67. Perjeta (pertuzumab) vid bröstcancer 2013-10-10
 68. Pixuvri (pixantron) vid non-Hodgkin-B-cellslymfom 2013-06-10
 69. Adcetris (brentuximab vedotin) vid Hodgkins lymfom 2013-04-02
 70. Afinitor (everolimus) i kombination med exemestan vid bröstcancer 2013-02-25
 71. Jakavi (ruxolitinib) för behandling av myelofibros 2013-01-14, tillägg 2014-05-05
 72. Evoltra (klofarabin) vid akuta leukemier 2013-01-07
 73. Inlyta (axitinib) vid njurcancer 2013-01-07 tillägg 2013-09-11
 74. Zytiga (abirateron) efter docetaxel vid prostatacancer uppdaterat 2013-01-07
 75. Yervoy (ipilimumab) vid malignt melanom 2012-10-08 tillägg 2014-05-05
 76. Zelboraf (vemurafenib) vid malignt melanom uppdaterat 2013-01-07