Senaste utlåtanden av regional arbetsgrupp för cancerläkemedel

Regionalt cancercentrum sydöst har i uppdrag att stötta ett ordnat införande av nya cancerläkemedel i sydöstra sjukvårdsregionen. Den regionala arbetsgruppen för bedömning av cancerläkemedel rapporterar till RCC Sydösts ledningsgrupp.

Nominering av ärenden för ordnat införande i sydöstra sjukvårdsregionen kan ske via regionala medicinska programgruppen (RMPG), verksamhetschefer/tumörgruppsansvariga eller vårdprogramgrupper. Använd mallen till höger. Vid problem att öppna mallen, kontakta Henrik Lövborg, ordförande i regional arbetsgrupp för cancerläkemedel

Inkomna ärenden bereds i den regionala arbetsgruppen som träffas månadsvis. Gruppen lämnar sin rekommendation till RCC Sydösts ledningsgrupp för vidare spridning inom regionen. Varje region har sedan ansvar att införa och finansiera nya behandlingar, baserat på arbetsgruppens rekommendation.

Utöver den regionala arbetsgruppen knuten till RCC Sydöst pågår arbete med ordnat införande av cancerläkemedel även på nationell nivå, då via NT-rådet som samråder med Nationella Arbetsgruppen för Cancerläkemedel, NAC-gruppen.

NAC-gruppen är stödjande till RCC i samverkan när det gäller cancerläkemedel, samt rådgivande till NT-rådet vid bedömning av cancerläkemedel.

NT-rådet ger vägledande rekommendation om nya terapier till alla landsting och regioner.

Ärenden som hanteras i dessa nationella processer bereds normalt inte i den regionala gruppen, men en skriftlig kommentar lämnas av gruppen och publiceras här nedan.


Här publiceras regionala arbetsgruppens senaste utlåtanden: