Sydöstra sjukvårdsregionens organisation

Regionalt cancercentrum sydöst tillhör regionalt programområde (RPO) cancersjukdomar. RCC Sydöst har en styrgrupp som svarar till kunskapsrådet för kirurgi och cancer i den regionala sjukvårdsledningen, RSL. RCC Sydösts kansli ska verkställa beslut som fattas i styrgruppen. 

Mer information

Mer om RCC Sydösts ledning och styrning

RCC Sydösts kansli

 

Medlemmar i RCC Sydösts styrgrupp

Nedan listas medlemmarna i RCC Sydösts styrgrupp:

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

Göran Henriks

ordförande styrgrupp RCC Sydöst, utvecklingsdirektör

Region Jönköpings län

Anna Bodén

bitr. verksamhetschef

klinisk patologi, Region Östegötland

Anna Fyrenius

överläkare

lungmedicinska kliniken, Region Östergötland

Charlotte Carlsson

sjukvårdsregional SVF-samordnare

RCC Sydöst

Fredrik Enlund

verksamhetschef

Diagnostiskt centrum, Region Kalmar län

Ingrid Erlandsson

verksamhetschef

urologkliniken, Region Jönköpings län

Jerker Pernrud

Patient- och närståenderådet

Blodcancerföreningen i Sydöstra sjukvårdsregionen

Jessica Eriksson

regional processamordnare

Region Kalmar län

Katarina Notelid Claus

verksamhetschef

kvinnokliniken, Region Jönköpings län

Lovisa Farnebo

enhetschef

öron-, näsa- och halskliniken, Region Östergötland

Per Sandström

överläkare

kirurgiska kliniken, Region Östergötland

Peter Söderqvist

professor

Hälsouniversitetet Linköping

Pia Landberg

regional processamordnare

Stefan Bragsjö

verksamhetschef

samrehab, Region Kalmar län

Tommy Leijon

verksamhetschef

onkologiska kliniken, Region Östergötland

Ulla-Karin Svensson

Patient- och närståenderådet

Moa-Lina, Bröstcancerföreningen i Östergötland