Läkemedelsregimer för tjock- och ändtarmscancer

Här finns så kallade regimer; det vill säga tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för cancer i tjock- och ändtarm.

I nationella regimbiblioteket finns även basfakta om antitumorala läkemedel.

Ladda ned antitumorala regimer för tjock- och ändtarmscancer

Läs basfakta om läkemedel