Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister myelodysplastiskt syndrom

Alla patienter med nyupptäckt MDS som är 16 år eller äldre omfattas av nationella MDS-registret. Patienter med MDS som transformerar till AML anmäls även till AML-registret. Barn under 16 år och 16-19-åringar som handläggs vid pediatrisk klinik och obduktionsupptäckta fall inkluderas inte. Data rörande diagnostik, behandling, väntetid och uppföljning registreras.

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport MDS, INCA

Årsrapport

Myelodysplastiskt syndrom (MDS) - Rapport från nationella kvalitetsregistret för diagnosår 2009-2022 (pdf, nytt fönster)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Mellansverige. Alla rapporter finns på sidan Rapporter i menyn.

Kvalitetsindikatorer

 • Andel patienter registrerade i INCA inom 3 månader efter diagnos.
  Målvärde: >70%.
 • Andel patienter registrerade i INCA inom 12 månader.
  Målvärde: >95 %.
 • Andel med cytogenetisk analys vid diagnos.
  Målvärde: >90 %.
 • Andel patienter <75 år med utförd NGS.
  Målvärde: >80 %.
 • Andel patienter <70 år med transplantationsintention vid diagnos.
  Målvärde: >25 %.
 • Andel överlevande patienter med IPSS högrisk och intermediär-2 ("Högrisk-MDS") ett år efter diagnos.
  Målvärde: >50 %.

Nationellt kvalitetsregister för MDS startade år 2009 och ingår i det nationella blodcancerregistret som bildades 2007. Regionalt cancercentrum Mellansverige har det nationella ansvaret för registret.